Zapli SCADA

SCADA systém presne na mieru, podľa vašich predstáv. Ako kombinácia programovania v jazyku Java a online vizuálneho editora, dokážeme splniť všetky vaše požiadavky.

Cena dohodou.

 

Katalógové číslo: zapli-scada

Product Description

Scada je primárne určená pre opakujúce sa technologické celky (napr. OST, kotolne). Na rozdiel od klasického SCADA systému, Zapli SCADA nedefinuje v grafickej časti názvy bodov na pevno, ale používa systém dynamických filtrov názvu bodu. Pri dodržaní názvoslovia je potom grafika technológie použiteľná pre viacero technologických objektov (šetrí náš čas a vaše peniaze). Zabudovaný grafický editor, umožňuje úpravu grafiky technológie a jej distribúciu všetkým klientom online bez inštalácie, alebo reštartu aplikácie.

SCADA systém môže byť rozšírený o WEB server, na generovanie štatistických dát a ich prezentáciu.

SCADA pracuje na princípe klient/server

Server

 • Komunikácia s PLC.
 • Automatická archivácia meraní do akejkoľvek SQL databázy.
 • Generovanie alarmových stavov.
 • Distribúcia dát neobmedzenému počtu pripojených klientov.
 • Neobmedzený počet meracích bodov.
 • Pre Bacnet/IP automatické siahnutie zoznamu meraní a ich pridanie do systému.
 • Správa používateľov.
 • Nezávislé na platforme (Linux, Windows, Mac).

Klient

 • Prezentácia údajov v grafickej a tabuľkovej forme.
 • Správa, zobrazenie a hlásenie alarmov. Možnosť pripojenia na rečovú syntézu.
 • Prehliadač trendov meraní.
 • Možnosť prehrať údaje z archívu priamo v obrázku technológie.
 • Export archívu do Excelu.
 • Správa aktualizácií.
 • Nezávislé na platforme (Linux, Windows, Mac).

wiki