História spoločnosti

Spoločnosť APLI vznikla v polovici roku 1992, ako slovenská, nezávislá kancelária zabezpečujúca projekčné, obchodné, montážne a komplexné činnosti v oblasti merania, regulácia a automatizácie a v elektro rozvodoch v chemickom, energetickom, jadrovom, vodárenskom, drevárskom, stavebnom, potravinárskom priemysle a v oblasti ekologických meraní.

Spoločnosť spolupracuje s poprednými dodávateľmi a výrobcami Siemens, Schneider electric, Johnson Control, Rockwell Automation, Honeywell, Emerson, Saia, Endres&Hauser a ďalšími zahraničnými a slovenskými výrobcami meracej a regulačnej techniky.

Spoločnosť má pracovníkov s 5-35 ročnou praxou v oblasti projektovania, programovania riadiacich systémov montáže elektrických zariadení, nasadzovania riadiacich a monitorovacích systémov a ďalších externých spolupracovníkov.

Spoločnosť má projektantov elektrických zariadení do 1000V aj s nebezpečím výbuchu (Vyhl.718/2002) z toho jeden oprávnený pracovník v stavebníctve, aplikačných programátorov s mnohými aplikáciami ako aj elektrotechnikov spôsobilých pre riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky na elektrických zariadeniach do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva a s nebezpečenstvom výbuchu podľa §23 vyhl. Č.718/2002 a pracovníkov na vývoj SW aplikácií.

Spoločnosť má rozpracovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001 ale nie je certifikovaná.