Služby

Hlavné aktivity spoločnosti

Projekčná činnosť, MaR, ASRTP a Elektro
– štúdie, projekty k žiadosti o stavebné povolenie, realizačné projekty, autorské dozory.
Dodávky meracích a riadiacich systémov
– od jednotlivých komponentov po komplexné systémy.
Montáž a oživenie
– zariadenia a systémy MaR a Elektro, komplexné skúšky (ciachovanie, oživenie, komplexné preskúšanie), oceňovanie montážnych prác, revízie.
Programovanie
– aplikačné a systémové programy pre riadenie a monitorovanie technológii.
Servis
– pre SW a HW aplikácie produktov menovaných spoločností.
Poradenská a konzultačná činnosť
– pri projektovaní, programovaní, riadení a vyhodnocovaní ponúk, posudzovanie projektov a štúdii, HW a SW projektov a produktov.
Školenia
– pre užívateľov operátorov a aplikačných programátorov.

Ďakujeme našim zákazníkom za dôveru a veríme, že ich doterajšia spokojnosť bude motiváciou aj pre našich budúcich partnerov.