Referencie

Jadrová energetika a dozimetria
Projekty
Rozšírenie informačného systému V1 EBO, Inovácia meranie teplôt reaktora V1, V2, a iné

Realizácie
Rekonštrukcia dozimetrického merania EBO V1 a V2 (Sejval), Monitorovanie N 13, Osobné elektronické dozimetre, Meranie povrchovej kontaminácie s APM na V1 a V2, Monitorovanie N16 na parovodoch V2, Spracovanie RAO – cementačná linka Lotyšsko, Spracovanie RAO kalov na VYZ, Bariéry za parogenerátormi V2 SE a.s., Spracovanie RAO v Bulharsko, Rekonštrukcia LSRO na onkologickom ústave Sv. Alžbety, Inovácia informačného SW V1 EBO, kooperácia pri realizácii dozimetrického merania úniku ostrej pary,

Energetika
Projekty
Fluidný kotol FK1 125t/h ENO Nováky, Tepláreň K1 Slovnaft, Narážacie pece VSŽ, kotolne Partizánske, kotolne Sereď, kotolne a OST Petržalka, Projekt systém manažovanie energii pre JAVYS a.s. 2012 rev.2014, a iné

Realizácie
Realizácia MaR na 3 OST a klimatizačných jednotkách Satelitov EFPA Slovnaft. Rekonštrukcia MaR na OST OU Slovnaft a kotolne Partizánske, Kotolne INALFA Vrable a Bratislava, Rekonštrukcia MaR na 80 OST a 20 kotolni v Petržalke. Montáž zálohového napájania Serverovne na GR Slovenských elektrárni a.s. a v JE EBO V2 a menšie kotolne a klimatizácie. SCADA Zapli pre 158 OST + 21 Kotolní (cca.22.000 premenných)

Chemický priemysel
Projekty
EFPA OST a klimatizácia 5xVJ, AVD6, Polyetylén, SKP1, kompresory HKH, Blokovacie systémy pecí, Plnička svetlých produktov, Cirkulačné centrum (Slovnaft), rekonštrukcia AVD6 a mnoho ďalších (cca. 800) projektov pre Slovnaft a.s.

Realizácie
SW a úprav na Skrátenej technológii výroby VsH SH Senica, rekonštrukcia MaR a riadiaceho systému na Výrobe granulátu SH Senica, riadenie recyklačnej jednotky Boneco Holíč,  chem. reaktor Wera Prešov, montáž Analyzátorov Si, Na na CHÚV IV Slovnaft

Vodárenstvo a bazénová technológia
Realizácie
Monitorovacie systémy VZ Šamorín, Kalinkovo Gabčíkovo, Sihoť, Riadiaci a monitorovací systém VZ Zlaté Moravce, Vráble, Úprava (chlórovanie) vôd Sihoť, Nové Zámky, Gabčíkovo, Aquapark Senec a projekty mnohých ČOV.

Meranie emisií
Projekty
Tepláreň Karviná, Dvůr Králové, Přerov, NH Ostrava, Biocel Paskov, Třinec, Žiar nad Hronom, ENO Nováky, EVO Vojany, Tepláreň Košice, Tepláreň Žilina, Štúrovo, SCP Ružomberok, PSA Trnava a mnohé ďalšie.

Drevársky a tlačiarenský priemysel
Realizácia
Riadenie procesu píly Vigľáš, Regulácia teploty na tlačiarenskom stroji Burda Bratislava.

Tehelne a betonárne
Realizácia
Miešacia linka betónu ECOMIX Rohožník, CS Betón Velké Žarnoseky ČR, Príprava hliny Tehelňa Boleráz

Potravinársky priemysel a veľkoplošné predajne
Realizácia
Sušiareň mlieka Senoble Zvolen, Mini pivovar Sessler Trnava, OC Galanta, Senec, Nová Dubnica, Prešov, Martin, Stará Ľubovňa, Bánovce nad Bebravou, Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Bardejov, Rožňava, Podunajské Biskupice, Sabinov, Prostejov (ČR).

Základné programové vybavenie – vývoj
Vizualizačný a riadiaci systém APLISYS v 2.1 (12 aplikácii s prípravou na Y2K už v roku 1994), prevodník Blacky MAX pre C-Bus, M-BUS, MODBUS na BACNET/IP (3v1) a SCADA ZAPLI od r.2013 s viac ako 22 tisíc premennými na jednom serveri.

Systém riadenia kvality
Príručka programátora, Metodika pre tvorbu dokumentácie SW

Iné aplikácie
Projekty počítačových sieti budov policajného zboru, STV, MZV SR a ďalšie menšie projekčné, montážne, technické a programátorské realizácie.