Certifikáty

Osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera

Oprávnenie TIČR

Oprávnenie TISR

Osvedčenie Siemens

Osvedčenie Honeywell