Kontakt

Telefón: +421/2/5341 1758
Mail: apli@apli.sk
Riaditeľ spoločnosti Projektovanie Programovanie, MaR
Ing. Peter Ratkoš Ing. Stanislav Rusnák Ing. Roman Revúcky
ratkos@apli.sk rusnak@apli.sk revucky@apli.sk
Fakturačné údaje
Obch. názov: APLI s.r.o.
IČO: 31319521
DIČ: 2020297290
IČ DPH: SK2020297290
Číslo účtu: 0110797874/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Swift: GIBASKBX
IBAN: SK48 0900 0000 0001 1079 7874
Sídlo a fakturačná adresa:
Kladnianska 1
821 05 Bratislava
Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava

GPS: N48.14428°, E17.154556°